КОМЕЛЕКТ бродиращи машини и технологии
Начало> Контакти
Информация за контакти

    Маркетинг и продажби
 


тел./факс: (066) 807232
E-mail: info@comelect.com

Цонка Пандаузова
моб.: 0888 651009   

    Проектиране на дизайни
 


тел./факс: (066) 807232
E-mail: design@comelect.com

Светла Дянкова
моб.: 0888 409156

    Производство
 


тел./факс: (066) 807232
Цонка Пандаузова
моб.: 0888 651009